Sản lượng điện của Krsko thấp hơn kế hoạch trong tháng 11

Sản lượng điện của Krsko Evnbambo

Ngày 18 tháng 12, Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Slovenia. Nhà máy điện hạt nhân Krsko, sản xuất 192.624 MWh điện ròng vào tháng 11. Thấp hơn kế hoạch 1,7%, theo thông báo từ nhà điều hành nhà máy.

Tổng sản lượng điện gộp là 203.267 MWh vào tháng 11. Krsko cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của họ vào thứ Ba.

Tổng cộng 4,8 mét khối chất thải phóng xạ mức thấp và trung bình được lưu trữ vào tháng 11, theo Krsko.

Nhà máy hạt nhân Krsko, nằm ở Slovenia gần biên giới với Croatia. Tạo ra khoảng 40% sản lượng điện của Slovenia. Nó vận hành một nhà máy phản ứng nước nhẹ áp lực của Westinghouse với công suất nhiệt độ 2.000 MW.

Ngày 18 tháng 12, Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Slovenia. Nhà máy điện hạt nhân Krsko, sản xuất 192.624 MWh điện ròng vào tháng 11. Thấp hơn kế hoạch 1,7%, theo thông báo từ nhà điều hành nhà máy.Tổng sản lượng điện gộp là 203.267 MWh vào tháng 11. Krsko cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của họ vào thứ Ba.

Tổng cộng 4,8 mét khối chất thải phóng xạ mức thấp và trung bình được lưu trữ vào tháng 11, theo Krsko.

Nhà máy hạt nhân Krsko, nằm ở Slovenia gần biên giới với Croatia. Tạo ra khoảng 40% sản lượng điện của Slovenia. Nó vận hành một nhà máy phản ứng nước nhẹ áp lực của Westinghouse với công suất nhiệt độ 2.000 MW.

Nhà máy hạt nhân Krsko, nằm ở Slovenia gần biên giới với Croatia. Tạo ra khoảng 40% sản lượng điện của Slovenia. Nó vận hành một nhà máy phản ứng nước nhẹ áp lực của Westinghouse với công suất nhiệt độ 2.000 MW.

Có thể bạn quan tâm

Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Goldcup

Facebook Comments Box
Bài viết liên quan
Chat Facebook
Gọi điện