• THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Địa chỉ: Khu 7 xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Email: evnbambo@gmail.com

Website: evnbambo.com 

Mã số thuế: 2601006987

1. CHỦ TỊCH HĐQT: Ông Nguyễn Văn Biên

Số điện thoại: 0984 359 488

Email: biennguyenevn08@gmail.com

2. VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Số 08-BT02 – Bán đảo Linh Đàm-Q.Hoàng Mai – Hà Nội

3. PHỤ TRÁCH KINH DOANH

Kinh Doanh 01:   0938.034.388

Kinh Doanh 02:    091.685.3338