Chi nhánh Quảng Ninh

Môi Trường Làm Việc

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân.

Đoàn Kết và Phát Triển

Đội ngũ cán bộ nhân viên đồng lòng và tận tâm với quý khách hàng.

Vai trò của chi nhánh

1. Trình độ học vấn:
– Kỹ sư thiết kế đường bộ đường sân bay (2008).
– Thạc sĩ quản lý kinh tế (2017)
2. Kinh nghiệm công tác:
* Khối doanh nghiệp
– 06 năm thiết kế công trình giao thông
– 02 năm chỉ huy trưởng công trường
– 02 năm quản lý dự án FDI
* Khối quản lý nhà nước
– 01 năm Tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư vốn ngoài ngân sách
– 05 năm Xúc tiến đầu tư các dự án ngoài ngân sách

3. Mục tiêu công việc:
– Hướng công tác quản trị doanh nghiệp đến giá trị và hiệu quả tuyệt đối!
4. Kỹ năng cứng:
– Hoạch định Chiến lược
– Quản lý dự án
– Quản lý đầu tư
– Quản trị Nguồn nhân lực
– Chiến lược kinh doanh
– Phân tích tài chính
– Phát triển kinh doanh
– Kiến thức ngành xây dựng, giao thông

5. Kỹ năng mềm
– Kỹ năng xã hội
– Kỹ năng lãnh đạo
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng quản lý thời gian
– Khả năng chú ý đến chi tiết
– Kỹ năng tổ chức
– Tư duy phản biện
– Kỹ năng hợp tác
– Kỹ năng quyết định

1. Trình độ học vấn:
– Kỹ sư thiết kế đường bộ đường sân bay (2008).
– Thạc sĩ quản lý kinh tế (2017)
2. Kinh nghiệm công tác:
* Khối doanh nghiệp
– 06 năm thiết kế công trình giao thông
– 02 năm chỉ huy trưởng công trường
– 02 năm quản lý dự án FDI
* Khối quản lý nhà nước
– 01 năm Tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư vốn ngoài ngân sách
– 05 năm Xúc tiến đầu tư các dự án ngoài ngân sách
3. Mục tiêu công việc:
– Hướng công tác quản trị doanh nghiệp đến giá trị và hiệu quả tuyệt đối!
4. Kỹ năng cứng:
– Hoạch định Chiến lược
– Quản lý dự án
– Quản lý đầu tư
– Quản trị Nguồn nhân lực
– Chiến lược kinh doanh
– Phân tích tài chính
– Phát triển kinh doanh
– Kiến thức ngành xây dựng, giao thông
5. Kỹ năng mềm
– Kỹ năng xã hội
– Kỹ năng lãnh đạo
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng quản lý thời gian
– Khả năng chú ý đến chi tiết
– Kỹ năng tổ chức
– Tư duy phản biện
– Kỹ năng hợp tác
– Kỹ năng quyết định

Địa chỉ: Số 08 – BT02 Bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0827.644.555

Thông tin liên hệ