NERC đảm bảo không tăng giá điện

NERC đảm bảo không tăng giá điện

Bộ trưởng đã chỉ rõ rằng. Việc đưa điện đến các khu vực nông thôn sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với mục tiêu triển khai các mạng lưới mini/microgrid và ánh sáng đường bằng năng lượng mặt trời. Trong quá trình hợp tác chặt chẽ với các Công ty Phân phối Điện (DisCos) và Hội đồng Điện lực các Bang, “chúng tôi sẽ điều chỉnh nỗ lực của mình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể tại mỗi địa phương.”

Đồng thời. Ông cũng đã thông tin về việc tái kích hoạt Dự án Năng lượng Điện Tổng thống (Dự án Siemens) nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng truyền tải. “Mục tiêu là củng cố lưới điện quốc gia và giảm thiểu tổn thất kỹ thuật.”

Hơn nữa. Ông cũng thảo luận về kế hoạch triển khai các dự án lưới siêu quốc gia Đông và Tây. Nhằm tăng cường lưới điện và cung cấp năng lượng đến các trung tâm quan trọng trên toàn quốc. “Công ty Truyền tải Nigeria sẽ trải qua một quá trình cấu trúc lại trong tương lai gần, trong đó dịch vụ truyền tải sẽ được tách ra khỏi hoạt động quản lý hệ thống và thị trường vào quý đầu tiên của năm nay. Trong chiều dài, việc phân chia lưới truyền tải thành các mạng lưới vùng khác nhau sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn,” ông nói.

Các cam kết và kế hoạch này đã đặt nền móng cho việc cải thiện đáng kể hệ thống cung cấp điện tại Nigeria. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng và tăng cường sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Goldcup

Facebook Comments Box
Bài viết liên quan
Chat Facebook
Gọi điện