Năng lượng tái tạo chiếm 55% trong nguồn cung cấp điện của Đức.

Năng lượng tái tạo

Theo dữ liệu thị trường điện của Cơ quan Mạng lưới Liên bang năm 2023. Tỷ lệ điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo trên lưới điện Đức đạt 55%.

Đóng góp chủ yếu đến điều này là từ các tuabin gió, đặc biệt là trên đất liền.

Cài đặt tuabin gió trên cạn và ngoài khơi cộng lại chiếm 31,1% tỷ lệ sản xuất điện. Năng lượng mặt trời trên mặt đất chiếm 12,1% và sinh khối chiếm 8,4%. 3,4% còn lại được ghi nhận từ thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Tổng sản lượng từ năng lượng tái tạo năm 2023 đạt 251,2 TWh, tăng khoảng 7,5% so với con số năm trước là 233,7 TWh.

Sản lượng từ tuabin gió trên cạn là 118,7 TWh, tăng khoảng 18% so với năm trước (100,6 TWh).

Sản lượng từ tuabin gió offshore là 23,5 TWh, giảm 4,9% so với con số 24,7 TWh của năm trước.

Sản lượng từ năng lượng mặt trời duy trì ở mức 55,2 TWh, tương tự như năm trước (55,3 TWh).

Dù thời tiết ít nắng hơn sau năm kỷ lục 2022, sự tăng mạnh về sản lượng điện năm 2023 đã bù đắp.

Tổng lượng tải trên lưới giảm 5,3% xuống còn 456,8 TWh năm 2023 (so với 482,6 TWh năm 2022), và sản lượng điện (ròng) giảm 9,1% xuống còn 448,5 TWh (so với 493,2 TWh năm 2022).

Giá bán điện trung bình theo hợp đồng ngày hôm sau là 95,18 euro/MWh năm 2023 (so với 235,45 euro/MWh năm 2022), chỉ bằng khoảng một nửa so với giá năm trước và trở lại mức của năm 2021

Có thể bạn quan tâm

Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Goldcup

Facebook Comments Box
Bài viết liên quan
Chat Facebook
Gọi điện