Liên bang FBiH đơn giản hóa lắp đặt nhà máy điện sạch

Liên bang FBiH đơn giản hóa việc lắp đặt nhà máy điện năng lượng tái tạo

Liên Bang Bosnia và Herzegovina (FBiH) là một thực thể liên bang của Bosnia và Herzegovina. Vào tháng 12 năm 2023. FBiH đã thông qua một luật mới về điện, với mục tiêu thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Luật mới này có một số thay đổi quan trọng, bao gồm:

  • Đơn giản hóa thủ tục cấp phép và xây dựng cho các nhà máy điện tái tạo nhỏ.
  • Thủ tục kết nối các nhà máy điện tái tạo tự tiêu vào lưới điện được đơn giản hóa.
  • Triển khai hệ thống chứng nhận cho người lắp đặt đơn vị điện mặt trời và gió có công suất lên đến 23 kilowatt.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo ở FBiH. Đặc biệt là các nhà máy điện mặt trời và gió.

Trước đây, các nhà đầu tư muốn xây dựng các nhà máy điện tái tạo nhỏ (có công suất lắp đặt dưới 1 megawatt) phải trải qua một quá trình phức tạp và tốn thời gian, bao gồm việc xin giấy phép năng lượng, giấy phép vận hành và giấy phép quy hoạch, xây dựng và vận hành. Luật mới đã bãi bỏ tất cả các giấy phép này. Chỉ yêu cầu các nhà đầu tư nộp đơn đăng ký đơn giản.

Thủ tục cũng được đơn giản hóa cho việc kết nối các nhà máy điện tái tạo tự tiêu có công suất lên đến 23 kilowatt vào lưới điện. Trước đây, các nhà đầu tư phải phê duyệt tài liệu dự án với một cơ quan có thẩm quyền. Luật mới đã loại bỏ yêu cầu này. Cho phép các nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng dự án của họ tuân thủ các quy định.

Hệ thống chứng nhận cho người lắp đặt đơn vị điện mặt trời và gió có công suất lên đến 23 kilowatt sẽ cho phép các nhà đầu tư có một điểm liên lạc duy nhất để quản lý toàn bộ quá trình lắp đặt và đưa vào hoạt động.

Những thay đổi này sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của năng lượng tái tạo ở FBiH:

  • Tăng số lượng các nhà máy điện tái tạo nhỏ, đặc biệt là các nhà máy điện mặt trời và gió.
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
  • Giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, để luật mới phát huy hiệu quả tối đa. Cần có sự nỗ lực của cả chính phủ và các nhà đầu tư.

Chính phủ FBiH cần có kế hoạch cụ thể để triển khai luật mới, bao gồm việc đào tạo nhân lực, hỗ trợ tài chính cho các nhà đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết.

Các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định mới để đảm bảo dự án của họ tuân thủ các yêu cầu.

Tóm lại, luật mới về Điện của FBiH. Là một cơ hội lớn cho sự phát triển của năng lượng tái tạo ở quốc gia này. Tuy nhiên, để luật mới phát huy hiệu quả tối đa, cần có sự nỗ lực của cả chính phủ và các nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Goldcup

Facebook Comments Box
Bài viết liên quan
Chat Facebook
Gọi điện