Điện Bosnia tăng 7,9% so với tháng 11 năm ngoái.

Điện Bosnia tăng 7,9%

Sarajevo, ngày 28 tháng 12 năm 2023. Sản lượng điện ròng của Liên bang Bosnia đạt 667 GWh vào tháng 11 tăng 7,3% so với 618 GWh trong cùng tháng năm ngoái. Theo thông tin từ cơ quan thống kê của thực thể này.

Nhập khẩu điện giảm xuống còn 56 GWh trong tháng 11 từ mức 89 GWh vào tháng 11 năm 2022, trong khi xuất khẩu tăng lên 48 GWh từ 45 GWh.

Sản lượng điện ròng của các nhà máy thủy điện đạt 383 GWh vào tháng 11, tăng từ 185 GWh trong cùng tháng của năm 2022, trong khi sản lượng của các nhà máy nhiệt điện giảm còn 250 GWh từ mức 398 GWh.

Sản lượng điện ròng của Liên bang trong tháng 11 cao hơn 21,9% so với tháng 10. Theo dõi theo tháng, nhập khẩu điện của Liên bang tăng 47% và xuất khẩu giảm 18,6% vào tháng 11.

Liên bang là một trong hai thực thể tự trị tạo nên Bosnia và Herzegovina.

Có thể bạn quan tâm

Dây cáp điện Cadisun

Dây cáp điện Cadivi

Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Goldcup

Sarajevo, ngày 28 tháng 12 năm 2023. Sản lượng điện ròng của Liên bang Bosnia đạt 667 GWh vào tháng 11 tăng 7,3% so với 618 GWh trong cùng tháng năm ngoái. Theo thông tin từ cơ quan thống kê của thực thể này.

Nhập khẩu điện giảm xuống còn 56 GWh trong tháng 11 từ mức 89 GWh vào tháng 11 năm 2022, trong khi xuất khẩu tăng lên 48 GWh từ 45 GWh.

Sản lượng điện ròng của các nhà máy thủy điện đạt 383 GWh vào tháng 11, tăng từ 185 GWh trong cùng tháng của năm 2022, trong khi sản lượng của các nhà máy nhiệt điện giảm còn 250 GWh từ mức 398 GWh.

Sản lượng điện ròng của Liên bang trong tháng 11 cao hơn 21,9% so với tháng 10. Theo dõi theo tháng, nhập khẩu điện của Liên bang tăng 47% và xuất khẩu giảm 18,6% vào tháng 11.

Liên bang là một trong hai thực thể tự trị tạo nên Bosnia và Herzegovina.

Facebook Comments Box
Bài viết liên quan
Chat Facebook
Gọi điện