Cáp trung thế LS Vina【 Chính Hãng EvnBamBo đại lý phân phối cấp 1 】

Liên hệ

1. Cáp trung thế theo TCVN

  • Cáp trung thế treo 1-3 lõi, cách điện XLPE, không giáp Kí hiệu Cu/XLPE/PVC 1x-3x, viết tắt CXV/UnAr.
  • Cáp trung thế ngầm 1 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi nhôm Kí hiệu Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1x, viết tắt CXV/AWA
  • Cáp trung thế ngầm 1 lõi, cách điện XLPE, giáp 2 lớp băng nhôm – Kí hiệu Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x, viết tắt CXV/DATA
  • Cáp trung thế ngầm 3 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi thép – Kí hiệu Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x, viết tắt CXV/SWA
  • Cáp trung thế ngầm 3 lõi, cách điện XLPE, giáp 2 lớp băng thép – Kí hiệu Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x, viết tắt CXV/DSTA

2. Cáp trung thế theo tiêu chuẩn AS/NZS

  • Cáp trung thế treo 1 lõi Đồng – (Nhôm) cách điện XLPE. Vỏ bọc HDPE/PVC Kí hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/HDPE 1C – Al/XLPE/CWS/PVC/HDPE 1C.
  • Cáp trung thế treo 3 lõi đồng – nhôm, cách điện XLPE. Vỏ bọc HDPE/PVC Kí hiệu Cu/XLPE/CWS/PVC/HDPE 3C – Al/XLPE/CWS/PVC/HDPE 3C

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện