Cáp điều khiển LS Vina【 Chính Hãng EvnBamBo phân phối toàn quốc 】

Liên hệ

Đại lý phân phối cáp LS Vina các loại sau:

1/ Cáp điều khiển 0.6/1 (1.2) kV, ruột đồng cách điện PVC, không có màn chắn chống nhiễu, IEC 60502-1:2009; IEC 60228.

Kí hiệu Cu/PVC/PVC, viết tắt CVV.

– Cáp điều khiển tiết diện 1 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển tiết diện 1.5 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển tiết diện 2.5 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển tiết diện 4 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 19.

2/ Cáp điều khiển 0.6/1 (1.2) kV, ruột đồng cách điện PVC. Màn chắn băng đồng chống nhiễu, IEC 60502-1:2009;

IEC 60228. Kí hiệu Cu/PVC/PVC-S, viết tắt CVV-S.

– Cáp điều khiển chống nhiễu tiết diện 1 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển chống nhiễu tiết diện 1.5 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển chống nhiễu tiết diện 2.5 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 30, 37.

– Cáp điều khiển chống nhiễu tiết diện 4 mm2, số lõi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 19.

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện