Dây đơn mềm VCSF 1x

Liên hệ

Tổng quan về Dây Đơn Mềm VCSF 1x của Cadisun:

  1. Loại Sản Phẩm: Dây Điện Cadisun VCSF 1x
  2. Ruột Dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
  3. Số Lõi: 01 lõi
  4. Kết Cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
  5. Mặt Cắt Danh Định: Từ 0.5mm² tới 10mm²
  6. Điện Áp Danh Định: 300/500V và 450/750V
  7. Dạng Mẫu: Hình tròn
  8. Đóng Gói: Đóng cuộn.

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện