Cáp thông tin tín hiệu không giáp kim loại

Liên hệ

Thông số kỹ thuật cáp thông tin tín hiệu không có giáp kim loại

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Kết cấu:

  • Lõi dẫn điện/Conductor: Đồng/Copper
  • Lớp cách điện/Insulation: XLPE
  • Lớp bọc ngoài/Outer sheath: PVC hoặc PE/PVC or PE

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện