Cáp thông tin tín hiệu có giáp kim loại

Liên hệ

Thông số kỹ thuật cáp thông tin tín hiệu có giáp kim loại

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)

Kết cấu:

  • Lõi dẫn điện/Conductor: Đồng/Copper
  • Lớp cách điện/Insulation: PVC
  • Lớp bọc trong/Inner sheath: PVC hoặc PE/PVC or PE
  • Lớp áo giáp/Armoured: Băng thép/DSTA
  • Lớp bọc ngoài/Outer sheath: PVC hoặc PE/PVC or PE

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện