Cáp nhôm AXV 5x? – Goldcup- Al/XLPE/PVC – EVNBambo

Liên hệ

Cáp nhôm 5 lõi Goldcup không cáp bảo vệ Al/XLPE/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1 (TCVN 5935)

Kết cấu:

  • Lõi dẫn điện/Conductor: Sợi nhôm bện
  • Lớp cách điện/Insulation: Nhựa XLPE
  • Lớp độn/Filler: Sợi PP
  • Lớp băng quấn/Binder Tape: Băng PP Foamed
  • Lớp bọc ngoài/Outer sheath: Nhựa PVC

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện