Cáp đồng trần Cadi-Ruby C

Liên hệ

Đặc điểm của cáp đồng trần Cadi-Ruby:

  • Tiết diện định danh: Cadi-Ruby cung cấp tiết diện định danh từ 1.5 đến 500 mm².
  • Số lõi: Sản phẩm có sẵn từ 7 đến 61 lõi.
  • Số sợi dẫn điện: Mỗi lõi có từ 7 đến 61 sợi dẫn điện.
  • Đường kính sợi: Đường kính sợi dẫn điện thấp, từ 0.53 đến 3 mm.
  • Đường kính cáp: Sản phẩm có đường kính cáp từ 1.59 đến 26.7 mm.
  • Trọng lượng: Trọng lượng của cáp thay đổi từ 13.9 đến 4403.3 kg/km tùy thuộc vào tiết diện và đặc điểm cụ thể.

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện