Cáp đơn hạ thế Trần Phú (Cáp CV)

Liên hệ

Thông số kỹ thuật cáp đơn hạ thế Trần Phú

  • Loại cáp: cáp đơn hạ thế
  • Cấu trúc: ruột đồng, cách điện PVC
  • Cấp điện áp: 0.6 kV
  • Nhiệt độ làm việc giới hạn cho phép của ruột dẫn: 70 độ C
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mặc trong thời gian không quá 5s:
    • 160 độ C với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2
    • 140 độ C với tiết diện lớn hơn 300mm2

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện