Aptomat tép MCB Ls (gắn trên thanh ray)

Liên hệ

Aptomat tép MCB (Miniature Circuit Breaker) là một thành phần quan trọng trong hệ thống điện của quý khách. Sản phẩm giúp bảo vệ các thiết bị và ngăn ngừng đột ngột. LS

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện