Thiết bị chống sét LS (Surge Protective Device)

Liên hệ

Thiết bị chống sét lan truyền BKS LS được sử dụng để cắt sét, dẫn năng lượng sét xuống đất đồng tơi giảm biên độ sung sét. Sản phẩm có tác dụng làm giảm áp lực của sét tới nguồn điện và thiết bị điện gia đình

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện