Cáp trung thế Cadivi

Cáp trung thế Cadivi

cáp trung thế cadivi

Cáp trung thế Cadivi Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam sản xuất.

Cáp trung thế Cadivi dùng để truyền tải phân phối điện năng với các điện áp 3.6/6(7.2) kV, 6/10(12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12/20(24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV, 15/25 (30) kV, 18/30 (36) kV tần số  50 Hz, nhiệt độ làm việc dài hạn đối với cáp là 90°C, nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch là 250°C với thời gian không quá 5 giây.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935/ IEC 60502-2.

Chúng tôi, evnbambo.com tự hào là đại lý cấp 1 phân phối dây cáp điện cadivi chính hãng giá rẻ, chiết khấu cao. Hàng hóa chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm dây cáp.

Đại lý phân phối cáp trung thế cadivi các loại sau:

1. Cáp  trung thế treo không vỏ Cadivi, tiêu chuẩn áp dụng chung: Điện áp 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV, TCVN 5935-1995 IEC 502.

– Cáp nhôm trung thế không vỏ treo cadivi, cách điện XLPE dày 3 mm hoặc 5.5 mm, không có màn chắn ruột, (có màn chắn ruột 0.8mm), kí hiệu: Al/XLPE1- Al/XLPE1/WB, viết tắt AX1-AX1/WB.

– Cáp nhôm trung thế lõi thép không vỏ cadivi, cách điện XLPE dày 3mm hoặc 5.5 mm, không màn chắn ruột (có màn chắn ruột 0.8mm), kí hiệu: Fe/Al/XLPE1-Fe/Al/XLPE1/WB, viết tắt AsX1-AsX1/WB.

– Cáp đồng trung thế không vỏ cadivi, cách điện XLPE dày 3mm hoặc 5.5 mm, không màn chắn ruột (có màn chắn ruột 0.8mm), kí hiệu: Cu/XLPE1-Cu/XLPE1/WB, viết tắt CX1-CX1/WB.

2. Cáp trung thế treo có vỏ Cadivi, tiêu chuẩn áp dụng chung: Điện áp 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV, TCVN 5935-1995 IEC 502, IEC 60502-2.

– Cáp nhôm trung thế cadivi, có màn chắn ruột, có vỏ cách điện PVC hoặc HDPE, kí hiệu Al/XLPE1/WB/PVC -Al/XLPE1/WB/HDPE, viết tắt AX1V/WB-AX1E/WB.

– Cáp nhôm lõi thép trung thế cadivi, có màn chắn ruột, có vỏ cách điện PVC hoặc HDPE, kí hiệu Fe/Al/XLPE1/WB/PVC -Fe/Al/XLPE1/WB/HDPE, viết tắt AsX1V/WB-AsX1E/WB.

– Cáp đồng trung thế cadivi, có màn chắn ruột, có vỏ cách điện PVC hoặc HDPE, kí hiệu Cu/XLPE1/WB/PVC -Cu/XLPE1/WB/HDPE, viết tắt CX1V/WB-CX1E/WB.

3. Cáp trung thế treo cadivi có màn chắn kim loại không có giáp bảo vệ điện áp từ 3.6/6 (7.2) kV đến 18/30 (36) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế không giáp bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi,1 lõi không giáp bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/S-Cu/XLPE/HDPE/S-Al/XLPE/PVC/S-Al/XLPE/HDPE/S, viết tắt CXV/S-CXE/S-AXV/S-AXE/S.

– Cáp trung thế cadivi, 3 lõi không giáp bảo vệ, độn sợi PP, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/SE-Cu/XLPE/HDPE/SE-Al/XLPE/PVC/SE-Al/XLPE/HDPE/SE, viết tắt CXV/SE-CXE/SE-AXV/SE-AXE/SE.

– Cáp trung thế cadivi, 3 lõi không giáp bảo vệ, độn sợi PVC, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/SE-Cu/XLPE/HDPE/SE-Al/XLPE/PVC/SE-Al/XLPE/HDPE/SE, viết tắt CXV/SE-CXE/SE-AXV/SE-AXE/SE.

4. Cáp trung thế ngầm cadivi, có màn chắn kim loại, có băng giáp bảo vệ điện áp từ 3.6/6 (7.2) kV đến 18/30 (36) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế có giáp bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi,1 lõi có giáp băng nhôm 2 lớp bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/DATA/PVC/S-Cu/XLPE/DATA/HDPE/S-Al/XLPE/DATA/PVC/S-Al/XLPE/DATA/HDPE/S, viết tắt CXV/S/DATA-CXE/S/DATA-AXV/S/DATA-AXE/S/DATA.

– Cáp trung thế cadivi,3 lõi có giáp băng  thép 2 lớp bảo vệ, độn sợi PP, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/SE-Cu/XLPE/PVC/DSTA/HDPE/SE-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC/SE-Al/XLPE/PVC/DSTA/HDPE/SE, viết tắt CXV/SE/DSTA-CXE/SE/DSTA-AXV/SE/DSTA-AXE/SE/DSTA.

– Cáp trung thế cadivi,3 lõi có giáp băng  thép 2 lớp bảo vệ, độn sợi PVC, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/SE-Cu/XLPE/PVC/DSTA/HDPE/SE-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC/SE-Al/XLPE/PVC/DSTA/HDPE/SE, viết tắt CXV/SE/DSTA-CXE/SE/DSTA-AXV/SE/DSTA-AXE/SE/DSTA.

5. Cáp trung thế ngầm cadivi, có màn chắn kim loại, có giáp sợi kim loại bảo vệ điện áp từ 3.6/6 (7.2) kV đến 18/30 (36) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế có giáp sợi kim loại bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi,1 lõi có giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/AWA/PVC/S-Cu/XLPE/AWA/HDPE/S-Al/XLPE/AWA/PVC/S-Al/XLPE/AWA/HDPE/S, viết tắt CXV/S/AWA-CXE/S/AWA-AXV/S/AWA-AXE/S/AWA.

– Cáp trung thế cadivi,3 lõi có giáp sợi thép mạ kẽm bảo vệ, độn sợi PP (hoặc PVC), vỏ PVC hoặc HDPE, kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC/SE-Cu/XLPE/PVC/AWA/HDPE/SE-Al/XLPE/PVC/AWA/PVC/SE-Al/XLPE/PVC/AWA/HDPE/SE, viết tắt CXV/SE/AWA-CXE/SE/AWA-AXV/SE/AWA-AXE/SE/AWA.

6. Cáp trung thế cadivi, có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, không giáp bảo vệ cấp điện áp 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế không giáp bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi, 1 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, không giáp bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/Shh/PVC-Cu/XLPE/Shh/HDPE, viết tắt CXV/Shh-CXE/Shh.

– Cáp trung thế cadivi, 3 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, không giáp bảo vệ, độn sợi PP (hoặc PVC) vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/SEhh/PVC-Cu/XLPE/SEhh/HDPE, viết tắt CXV/SEhh-CXE/SEhh.

7. Cáp trung thế cadivi, có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp băng kim loại bảo vệ cấp điện áp 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế có giáp băng kim loại bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi, 1 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp băng nhôm 2 lớp bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/DATA/Shh/PVC-Cu/XLPE/DATA/Shh/HDPE, viết tắt CXV/Shh/DATA-CXE/Shh/DATA.

– Cáp trung thế cadivi, 3 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp băng thép mạ kẽm 2 lớp bảo vệ, độn sợi PP (hoặc PVC) vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/Shh/PVC-Cu/XLPE/PVC/DSTA/Shh/HDPE, viết tắt CXV/SEhh/DSTA-CXE/SEhh/DSTA.

8. Cáp trung thế cadivi, có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp sợi kim loại bảo vệ cấp điện áp 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV.

Cấu tạo chung cáp trung thế giáp sợi kim loại bảo vệ

– Cáp trung thế cadivi, 1 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/AWA/Shh/PVC-Cu/XLPE/AWA/Shh/HDPE, viết tắt CXV/Shh/AWA-CXE/Shh/AWA.

– Cáp trung thế cadivi, 3 lõi có màn chắn sợi đồng kết hợp băng đồng, có giáp sợi thép bảo vệ, độn sợi PP (hoặc PVC) vỏ PVC hoặc HDPE kí hiệu: Cu/XLPE/PVC/AWA/Shh/PVC-Cu/XLPE/PVC/AWA/Shh/HDPE, viết tắt CXV/SEhh/AWA-CXE/SEhh/AWA.

Sản phẩm liên quan

Liên hệ

Chăm sóc khách hàng:

Kinh Doanh 01: 0966.386.345

Kinh Doanh 02:  091.685.3338

Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233

Email: evnbambo@gmail.com