Dây tròn mềm 4 lõi VCTF 4X – Cadisun – EVNBambo

Liên hệ

  1. Loại Dây: Dây tròn mềm Cadisun
  2. Quy Cách : Cu/PVC/PVC
  3. Ruột Dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
  4. Số Lõi: 4
  5. Kết Cấu: Dây được cấu thành từ nhiều sợi bện tròn cấp 5 và cấp 6.
  6. Mặt Cắt Danh Định: Sản phẩm có mặt cắt danh định từ 0.75 mm² đến 6 mm².
  7. Điện Áp Danh Định: Dây tròn ruột mềm VCTF 4x đạt đến 300/500V.
  8. Dạng Mẫu Mã: Sản phẩm được thiết kế với hình dạng tròn tiện lợi.
  9. Đóng Gói: Quý khách có thể lựa chọn đóng gói theo hình cuộn hoặc chặt đoạn, tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách.

Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Chat Facebook
Gọi điện